V nedeľu v novom čase!

05.06.2016

Nedeľa - to je v prvom rade čas strávený so svojou rodinou, dobrý obed a po ňom nejaký príííjemný relax. Napríklad pri skvelej káve a dezerte. Alebo pri príjemnom nákupe v ešte príjemnejšom prostredí ;-). 

Preto sme nedeľu prispôsobili vašim potrebám a sme tu pre vás od 14:00 - 19:30 h. 


Tešíme sa na vašu návštevu!